Tarikh Penting

04 Mar 2024 : Sistem Permohonan JTM Online dibuka
14 May 2024 : Sistem Permohonan JTM Online ditutup
15 May 2024 : Semakan Panggilan Temuduga (kursus bertanda #)
20 May ~ 12 Jun 2024 : Urusan Temuduga (kursus bertanda #)
02 Jul 2024 : Hebahan Keputusan Permohonan
07 Jul 2024 : Tarikh Akhir Setuju Terima dan Cetakan Surat Tawaran
22 Jul 2024 : Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi 2/2024

Penetapan Syarat Am

 1. Warganegara Malaysia
 2. Berumur antara 17 hingga 35 tahun
 3. Lulus dalam sesi temuduga yang dijalankan (bagi kursus bertanda #);
 4. Tidak buta atau buta warna atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran. Sila Rujuk Garis Panduan Kemasukan Bagi Calon OKU
 

Muat Turun Dokumen

GARIS PANDUAN KEMASUKAN CALON KATEGORI OKU DI ILJTM.pdf

Senarai Penawaran Kursus

Kursus Tempoh Kursus Syarat Khas Kursus Institut
{{ course.course }} {{ course.period }} Bulan
 1. Memiliki SPM dengan gred minima:
  1. {{ spm }}
 2. Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam SALAH SATU bidang berikut:
  1. {{ noss.code }} - {{ noss.name }}
 3. Tidak mempunyai SALAH SATU atau LEBIH jenis kurang upaya seperti berikut:
  1. {{ blacklist.category }}
 4. memenuhi syarat khas tambahan seperti berikut:
 • {{ institute }}
Tiada Data