Tarikh Penting

04 Mar 2024 : Sistem Permohonan JTM Online dibuka
14 May 2024 : Sistem Permohonan JTM Online ditutup
15 May 2024 : Semakan Panggilan Temuduga (kursus bertanda #)
20 May ~ 24 May 2024 : Urusan Temuduga (kursus bertanda #)
26 Jun 2024 : Hebahan Keputusan Permohonan
05 Jul 2024 : Tarikh Akhir Setuju Terima dan Cetakan Surat Tawaran
22 Jul 2024 : Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi 2/2024

Penetapan Syarat Am

 1. Warganegara Malaysia
 2. Berumur antara 17 hingga 35 tahun
 3. Lulus dalam sesi temuduga yang dijalankan (bagi kursus bertanda #);
 4. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata/ tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran. Sila rujuk dokumen disertakan
 

Muat Turun Dokumen

GARIS PANDUAN KEMASUKAN CALON KATEGORI OKU DI ILJTM.pdf

Senarai Penawaran Kursus

Kursus Tempoh Kursus Syarat Khas Kursus Institut
{{ course.course }} {{ course.period }} Bulan
 1. Memiliki SPM dengan gred minima:
  1. {{ spm }}
 2. Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam SALAH SATU bidang berikut:
  1. {{ noss.code }} - {{ noss.name }}
 3. Tidak mempunyai SALAH SATU atau LEBIH jenis kurang upaya seperti berikut:
  1. {{ blacklist.category }}
 4. memenuhi syarat khas tambahan seperti berikut:
 • {{ institute }}
Tiada Data